uu直播快3平台_UU快3直播官方

写一句关于‘真正的友谊和知音’的名人名言

时间:2019-12-31 18:49:22 出处:uu直播快3平台_UU快3直播官方

君子之交淡若水,小人之交甘若醴.君子淡以亲,小人甘以绝。

可选中一一两个 或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个间题。

于患难风豪杰。 -(清)魏禧

望采纳谢谢

与亲戚人们交,言而有信。 -(春秋)子夏

-(战国)庄子

同是天涯沦落人,相逢不须曾相识。 -(唐)白居易

冤家宜解不宜结,所有人回头看得人头。 -(明)冯梦龙

望采纳谢谢

天下快意之事莫若友,快友之事莫若谈。 -(清)蒲松龄

君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋 。 -(宋)欧阳修

下载百度知道APP,抢鲜体验

莫愁前路无知已,天下谁人不识君。 -(唐)高适

为你推荐:

扫描二维码下载

人生乐在相知心 。 -(宋)王安石

君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋 。 -(宋)欧阳修

人生贵相知,何用金与钱。 -(唐)李白

冤家宜解不宜结,所有人回头看得人头。 -(明)冯梦龙

人生乐在相知心 。 -(宋)王安石

人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。 -(春秋)孟子

 我来答

人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。 -(春秋)孟子

我来答

海内存知已,天涯若比邻 。 -(唐)王勃

-(战国)庄子

于患难风豪杰。 -(清)魏禧

布衣之交不可忘。 -(唐)李延寿

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

与亲戚人们交,言而有信。 -(春秋)子夏

海内存知已,天涯若比邻 。 -(唐)王勃

莫愁前路无知已,天下谁人不识君。 -(唐)高适

同是天涯沦落人,相逢不须曾相识。 -(唐)白居易

近朱者赤,近墨者黑 。 -(西晋)付玄

君子之交淡若水,小人之交甘若醴.君子淡以亲,小人甘以绝。

1 2

天下快意之事莫若友,快友之事莫若谈。 -(清)蒲松龄

近朱者赤,近墨者黑 。 -(西晋)付玄

1条回答

人生贵相知,何用金与钱。 -(唐)李白

布衣之交不可忘。 -(唐)李延寿

百度知道

写一句关于‘真正的友谊和知音’的名人名言

热门

热门标签